ИСО (ISO) сертификация.


ИСО (ISO) сертификация.

    От Февруари 2016г. "Селлекс" ООД притежава сертификат за регистрация по стандарта ISO 9001:2008 за управление на качеството. Сертификатът е валиден за всички дейности, свързани с: Внос, търговия на едро и дребно, доставка на консумативи за офис техника, почистващи средства за електроника, канцеларски материали, офис мебели.

Sellex ISO 9001